Právní informace - podmínky používání web stránky Amarena.cz

Nacházíte se na web stránce společnosti AMARENA s.r.o. Vstupem na ni, její používáním a stahováním jakýchkoli materiálů z webové stránky souhlasíte s dodržováním těchto podmínek a jste jimi vázáni. Společnost AMARENA s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli a dle vlastního uvážení měnit tyto podmínky.

1. Vlastnictví

Potvrzujete, že všechny materiály, použité na této webové stránce, zejména informace, dokumenty, produkty, loga, grafiky, obrázky a služby poskytla společnost AMARENA s.r.o. nebo jí pověření autoři, vývojoví pracovníci a dodavatelé třetí strany, přičemž související práva duševního vlastnictví přísluší společnosti AMARENA s.r.o. a / nebo jí uvedených subjektem. Jednotlivé prvky webové stránky a zveřejněné materiály jsou chráněny obchodní úpravou a jinými zákony, a nesmí se kopírovat ani imitovat. Název AMARENA.sk (resp. AMARENA), logo společnosti AMARENA s.r.o. jsou obchodními značkami společnosti AMARENA s.r.o. Všechny další názvy produktů, jména společností, známky, loga a symboly mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

2. Licence

Společnost AMARENA s.r.o. Vám tímto uděluje povolení zobrazovat, ukládat a stahovat materiály na této webové stránce za předpokladu:

že zobrazíte příslušné informace o vlastnictví, poskytnuté s materiály;
že s výjimkou případů, samostatně uvedených ve smlouvě o poskytování služeb mezi Vámi a společností AMARENA s.r.o., používání materiálů slouží výlučně na Vaše osobní, nekomerční a informační účely a materiály nebudete používat za účelem obchodního zisku;
že materiály nebudou žádným způsobem upravovány.
Platnost tohoto povolení končí automaticky bez oznámení v případě, že porušíte jakoukoliv z těchto podmínek. S výjimkou toho, co se uvádí v těchto podmínkách, žádné z materiálů se nesmí kopírovat, rozmnožovat, distribuovat, opětovně publikovat, stahovat, zobrazovat, uveřejňovat, přenášet ani "odrážet" na jiném serveru bez předchozího výslovného písemného svolení společnosti AMARENA s.r.o.

Jakékoliv neoprávněné používání jakýchkoliv materiálů, obsažených na této webové stránce, může porušit zákony o autorském právu, zákony o ochranných známkách, zákony o ochraně soukromí a zveřejňování, a předpisy a zákony o komunikaci.

3. Ukončení webové stránky

Společnost AMARENA s.r.o. může kdykoliv upravit nebo přerušit poskytování těchto webových stránek nebo materiálů, uvedených na této webové stránce, a to i bez oznámení. Společnost AMARENA s.r.o. nenese vůči Vám ani žádné třetí straně žádnou zodpovědnost v důsledku této úpravy nebo přerušení.

4. Monitorování

Společnost AMARENA s.r.o. může monitorovat přístup na tuto webovou stránku a získávat informace, které jsou běžně poskytovány zařízeními přistupujícími na ni.

5. Omezení odpovědnosti

V PŘÍPADĚ, ŽE NEJSTE SPOKOJENI S použitím těchto webových stránek, jediným vašim opravným prostředkem JE MOŽNOST PŘERUŠIT JEJÍ POUŽITÍ. SPOLEČNOST AMARENA s.r.o. NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, KTERÉ utrpíte v důsledku používání, úpravy, doložení, kopírování, distribuování nebo STAHOVÁNÍ MATERIÁLŮ NEBO POUŽITÍ ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT TUTO WEBOVOU STRÁNKU. SPOLEČNOST AMARENA s.r.o. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, TRESTNÍ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (ZEJMÉNA ZTRÁTU ZAKÁZKY, VÝNOSŮ, ZISKU, POUŽITÍ, DAT NEBO JINÝCH EKONOMICKÝCH VÝHOD), VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO REALIZACE INFORMACÍ DOSTUPNÝCH NA TÉTO WEBU NEBO V SOUVISLOSTI S nIMI, A TO IV PŘÍPADĚ, KDY BYLA SPOLEČNOST AMARENA sro Předem poučená O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.

Produkt byl přidán
Produkt přidán k zrovnání

Náš eshop používá a ukládá cookies do vašeho prohlížeče a používá služby třetích stran. Číst více...